Another Europe is possible

Steun voor Liotard-rapport stereotypering

12/03/2013

Steun voor Liotard-rapport stereotypering
"Geen pornoverbod of beperking van de mediavrijheid"
 
STRAATSBURG, 12 maart 2013 – Het Europees Parlement wil af van typische 'mannen- en vrouwenberoepen'. Brussel moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven door meer EU-functies toe te kennen aan vrouwen. Dat vindt het Europarlement, dat vandaag stemde voor uitbanning van gender-stereotyperingen in de EU, een rapport van onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard. Paragrafen uit het rapport die werden uitgelegd als ‘pornoverbod’ of die zouden duiden op mediacensuur werden op initiatief van Liotard geschrapt*. "Ik sta pal voor de mediavrijheid en ben tegen elke beperking daarvan. Wel pleit ik voor een open debat over stereotypering van vrouwen," aldus het onafhankelijke parlementslid.
 
Met haar voorstellen wil Liotard ondermeer de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. "Nederlandse vrouwen die fulltime werken, verdienen gemiddeld 20% minder dan hun fulltime-werkende man. Dat is ouderwets en moet gelijk worden getrokken,” aldus Liotard.
 
Het parlementslid waarschuwt dat vrouwen vooral op latere leeftijd in financiële problemen komen door hun lagere arbeidsinkomen. "Vrouwen bouwen minder aanvullend pensioen op, zelfs als ze fulltime werken. Brussel bereid momenteel ook nog eens voorstellen voor om publieke pensioenen als de AOW te beperken. De werkende vrouw van nu dreigt door deze combinatie van factoren in financiële nood te komen als ze met pensioen gaat," aldus Liotard.
 
50/50
Om de lonen gelijk te trekken wil Liotard af van typische ´mannenberoepen´. Die betalen namelijk meer dan typische ´vrouwenberoepen´. "Elk beroep moet zonder problemen toegankelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen," zegt het parlementslid. Europa zou daarbij volgens Liotard het goede voorbeeld moeten geven. “De Europese Commissie bestaat voor tweederde uit mannen, in het ECB-bestuur zit zelfs helemaal geen vrouw. Mijn voorstel is om voor elke Europese topfunctie een man en een vrouw voor te dragen en daar dan de meest geschikte uit te kiezen. Je zult zien dat de verdeling dan 50/50 wordt.”

Ook beursgenoteerde bedrijven zouden volgens Liotard meer vrouwen in verantwoordelijke functies moeten plaatsen. Een voorstel van Eurocommissaris Reding hierover, stuitte onlangs nog op verzet uit Duitsland, Engeland en Nederland, maar kreeg vandaag wel steun van het Europees Parlement.
---
Meer informatie:
* NB: de veelbesproken paragrafen uitgelegd als een ´pornoverbod´ en ´beperking van mediavrijheid´ zijn niet afkomstig van Kartika Liotard. Deze zijn via compromis-amendementen in de gelijkheidscommissie aan het rapport toegevoegd. Uiteindelijk heeft een meerderheid van die Commissie deze amendementen gesteund, waardoor ze in het Liotard-rapport terecht zijn gekomen. Op initiatief van Liotard zelf zijn deze paragrafen vandaag apart gestemd en vervolgens weggestemd tijdens de stemming in het voltallige Europees Parlement.

- Kartika Liotard, Tel: 06 - 51298808

- Tim Feij, persvoorlichting: 0032 - 491227830

Contact Form

×