Another Europe is possible

SP wil Brusselse bankenlobby aan banden

09/04/2014

De aanwezigheid van de financiële lobby in Brussel is nog groter dan verwacht, dat is de belangrijkste uitkomst van een vandaag verschenen rapport van lobby-waakhond Corporate Europe Observatory. Uit het rapport ‘De vuurkracht van de financiële lobby’ blijkt dat de financiële sector per jaar meer dan 120 miljoen euro uitgeeft aan het Brusselse lobbywerk en daarvoor meer dan 1700 lobbyisten beschikbaar heeft. Erik Wesselius, 4e op de kandidatenlijst van de SP bij de Europese verkiezingen: ‘We wisten dat de bankenlobby sinds de bankencrisis in Brussel alle middelen inzet om Europese besluiten over de bankensector te beïnvloeden, maar de nu gepubliceerde cijfers overtreffen alle eerdere schattingen. Banken, beleggers en speculanten hebben een veel te dikke vinger in de pap bij de Brusselse besluitvorming. De SP wil een Europa waarin de belangen van de burgers voorop staan, niet die van de banken.’

 

Wesselius is medeoprichter van Corporate Europe Observatory, en is al langer betrokken bij onderzoeken naar de invloed van de lobby van het grote bedrijfsleven in Brussel. Wesselius: ‘Als ik straks gekozen wordt zal ik mij hard maken om de invloed van de bankenlobby aan te pakken. Zo wil ik dat het aantal bankenlobbyisten dat in adviesgroepen van de Europese Commissie zit drastisch omlaag gaat. Daarnaast moeten ambtenaren van de Europese Commissie minder om tafel zitten met bankenlobbyisten, en juist meer luisteren naar vertegenwoordigers van andere belangen, zoals vakbonden, consumentenorganisaties en het MKB. Ook moet inschrijving in het Europese lobbyregister, waarin onder meer wordt vastgelegd hoeveel geld een lobbyist besteed aan beleidsbeïnvloeding eindelijk verplicht worden.’

 

De SP zet zich in Brussel al langer in voor strengere regels voor de naar schatting 25.000 Brusselse lobbyisten. In de afgelopen jaren zijn er verschillende schandalen geweest met Europarlementariërs en een Eurocommissaris waarbij mogelijke omkoping door lobbyisten een belangrijke rol speelde. Volgens de SP blijkt hieruit duidelijk de noodzaak tot strengere regels voor de Brusselse lobby. Alle SP kandidaat Europarlementariërs tekenen in de aanloop naar de Europese verkiezingen de verklaring van lobbytransparantie organisatie ALTER-EU. In deze verklaring beloven kandidaten 6 acties over lobbytransparantie te steunen, zoals het vastleggen met welke lobbyisten Europarlementariërs hebben gesproken bij het opstellen van Europese wetsvoorstellen. De verklaring van ALTER-EU zal volgende week officieel worden gelanceerd.

Contact Form

×