Another Europe is possible

SP verwerpt principeakkoord over salarissen Europese ambtenaren

10/03/2014

SP verwerpt principeakkoord over salarissen Europese ambtenaren

                                         

Vandaag hebben de Europese regeringen een principeakkoord gesloten over het langlopende conflict over de salarissen voor Europese ambtenaren in de periode 2011 en 2012. De Jong: ‘De EU-lidstaten zijn onder druk nu toch akkoord gegaan met een loonsverhoging voor de Europese ambtenaren terwijl eerder nog was besloten een nullijn vast te houden. Tegelijkertijd vinden de ambtenaren, die naast hun soms torenhoge salaris allerlei andere voordeeltjes krijgen, dit loonbod niet voldoende en gaan ze actie voeren. Dit is de wereld op zijn kop: terwijl de ambtenaren in Nederland een schijntje verdienen vergeleken met hun Europese collega’s, worden zij al jaren op de nullijn gehouden. De Europese ambtenaren leven duidelijk in een ivoren toren. In plaats van actie te voeren voor nog meer salaris, zouden ze beter solidair kunnen zijn met hun nationale collega’s.’

 

De SP’er heeft al veel langer kritiek op de Brusselse salarissen. De Jong: ‘Zo heb ik eerder voorgesteld om de hoogste salarissen in Brussel gelijk te trekken met lidstaten als Nederland en Duitsland. Dat zou neerkomen op een effectieve halvering van de topsalarissen in Brussel. Ook wil ik af van de zogenaamde expatriatie bijdrage, een toelage van 16% bovenop het salaris voor werken in het buitenland. Toen de Europese samenwerking begon, was werken in Brussel misschien exotisch en was een extra vergoeding te verantwoorden. Dat is echter allang niet meer het geval en daarom is het onbegrijpelijk dat ambtenaren zo´n toelage blijven ontvangen in plaats van een gerichte onkostenvergoeding voor verhuiskosten en eventuele aanloopkosten na verhuizing.’

 

De principeovereenkomst houdt in dat de Europese ambtenaren er in 2011 geen loon bij krijgen, maar over 2012 worden hun salarissen met 0,8% verhoogd. De Raad van ministers had eerder aangedrongen op de nullijn. Ze kregen van het Europese Hof gelijk, in die zin dat er in die jaren sprake was van een bijzondere economische situatie, waardoor de Raad mocht afwijken van de gangbare verhoging van de salarissen. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement. De Jong: ‘Het Europees Parlement kiest meestal de kant van de Europese ambtenaren. Ik verwacht echter dat het EP met het principeakkoord wel zal instemmen. Hopelijk zit er na de Europese verkiezingen een parlement waar een fundamentele discussie over de ambtenarensalarissen wel mogelijk wordt. De SP zal met voorstellen blijven komen om het Europese ambtenarenapparaat en de salarissen ingrijpend op de schop te nemen.’

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dennis de Jong: 06-51072894

Of Niels Jongerius: 06-12780454 of 0032-474532581

Contact Form

×