Another Europe is possible

SP: Rechts houdt effectieve controle op uitbuiting werknemers tegen

21/02/2013

Vandaag heeft de interne markt commissie van het Europees Parlement gestemd over de handhaving van de detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt onder meer de rechten van Europese werknemers in Nederland. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'De stemming was zeer teleurstellend. Rechts houdt effectieve controle op het principe van gelijk loon voor gelijk werk tegen. Terwijl de bedoeling was de controles te verbeteren, is er nu een tekst uitgerold die de controlemogelijkheden van arbeidsinspecties juist beperkt. We gaan een stap terug in de tijd.'

 

De stemming vandaag is volgens de SP het verkeerde antwoord op de problemen die ontstaan zijn door het vrij verkeer van werknemers. De Jong: 'Een aanzienlijk aantal bedrijven biedt Europese werknemers niet de arbeidsvoorwaarden waar ze recht op hebben. Verhoging van het aantal inspecteurs, verfijning en intensivering van de controles en betere samenwerking tussen de lidstaten had hierop het antwoord moeten zijn. Wat we nu hebben, is echter een voorstel dat controles ziet als belemmering van het vrij dienstenverkeer en de arbeidsinspecties aan allerlei bureaucratische voorschriften onderwerpt die hun controles beperken. Feitelijk houden rechtse partijen hiermee de koppelbazen en malafide uitzendbureaus die uitbuiting mogelijk maken buiten schot. Dat is de wereld op z'n kop.'

 

De eurofractie van de SP geeft de strijd echter nog niet op. Het voorstel over handhaving wordt ook nog door de werkgelegenheidscommissie behandeld en moet uiteindelijk in een plenaire zitting van het worden aangenomen. De Jong: 'Laat de uitslag van deze stemming een waarschuwing zijn dat we juist de strijd tegen uitbuiting moeten aangaan en niet met oogkleppen op de vermindering van de administratieve lastendruk van bedrijven vooropstellen.'

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Niels Jongerius: 0032-474532581 of 06-12780454

of Dennis de Jong: 06-51072894

Contact Form

×