Another Europe is possible

SP: Kans op einde schimmige praktijken Europees Parlement

11/03/2014

SP: Kans op einde schimmige praktijken Europees Parlement

 

Vandaag neemt het Europees Parlement een rapport aan over transparantie bij de Europese instellingen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´In het rapport zijn ook mijn voorstellen overgenomen om een einde te maken aan de schimmige praktijken van het Europees Parlement zelf. Het gaat daarbij zowel om de interne besluitvorming in het presidium van het EP, als om de tot nu toe geheime onderhandelingen over wetsvoorstellen met de Raad van ministers. Dit is een mooie stap voorwaarts, maar de voorstellen moeten nu ook wel daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook hier geldt: Geen woorden maar daden. ´

 

De SP heeft al jaren kritiek op de manier waarop het Europees Parlement zijn eigen zaakjes regelt. De Jong: ´Het presidium van het parlement werkt als een ´black box´: je hoort wel de uitkomsten, maar hebt geen idee wanneer wat wordt besloten, laat staan dat je er gemakkelijk invloed op kunt uitoefenen. Het gaat daarbij om belangrijke zaken, zoals de besteding van de begroting van het parlement. Recent stond in de NRC nog een artikel over het ineffectieve en soms ronduit corrupte gebruik van het communicatiebudget. Dat wordt in het presidium bekokstoofd, maar je krijgt er je vinger nauwelijks achter. Daarom heb ik voorgesteld dat er meer gedetailleerde agenda´s en verslagen komen van de interne vergaderingen en dat deze op de website van het parlement worden geplaatst. Dit voorstel is overgenomen, maar ik ben er nog niet 100% gerust op, omdat het aan het presidium zelf is dit uit te voeren en het zou niet de eerste keer zijn dat het presidium een motie niet uitvoert. ´

 

In het rapport, dat is opgesteld door D66 Europarlementariër Sophie In´t Veld, is ook een voorstel opgenomen om verslagen van de onderhandelingen tussen Raad en het Parlement, de zogenaamde trilogen, voortaan openbaar te maken. De Jong: ´Het is te gek voor woorden dat, als het er echt op aankomt, het Europees Parlement achter gesloten deuren onderhandelt. Nu krijgt de burger alleen inzage in de positie van het Parlement aan het begin van de onderhandelingen en in de uitkomst daarvan. Je wilt als burger echter weten wie welke concessies gedaan heeft en hoe de politieke groepen zich tijdens de onderhandelingen hebben opgesteld. Dat wordt nu mogelijk, mits het Parlement dit rapport ook echt uitvoert. ´

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dennis de Jong: 06-51072894

Of Niels Jongerius: 06-12780454

Contact Form

×