Another Europe is possible

SP: Halfslachtig besluit Europees Parlement over transparantieregister

15/04/2014

Vandaag stemde het Europees Parlement over de evaluatie van het transparantieregister. Via dit register moeten lobbyisten openheid van zaken geven, als ze zich in hun activiteiten onder meer richten op de Europese Commissie of het Europees Parlement. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Nu is het register vrijwillig. Het Europees Parlement (EP) heeft zich al eerder uitgesproken voor een verplicht register, maar hoewel het EP daar nog steeds voorstander van zegt te zijn, zijn alle voorstellen om dit snel te realiseren vandaag verworpen. Dit is daarom een gemiste kans. Pas in 2017 zal het register opnieuw worden geëvalueerd en tot die tijd zitten we opgescheept met een halfbakken instrument.’

 

Volgens de SP is de beste manier om het register meer tanden te geven Europese ambtenaren te verbieden nog contacten met ongeregistreerde lobbyisten te onderhouden. De Jong: ‘Mijn voorstel om dit snel te regelen haalde het niet. Wel riep het parlement de Commissie op om ambtenaren te ontmoedigen naar bijeenkomsten van dergelijke lobbyisten toe te gaan. Dit is echt veel te vrijblijvend. Kennelijk vinden de meeste fracties het prima als ongeregistreerde lobbyisten gewoon door kunnen gaan met hun lobbywerk richting EU-ambtenaren.’

 

Uiteindelijk moet via het lobbyregister duidelijk worden welke lobbyisten invloed hebben gehad op Europese wetgeving. Zowel de Europese Commissie als het EP zouden dit in de wetgevingsstukken duidelijk moeten maken. De Jong: ‘Al jaren vraag ik de voorzitter van het EP, Schulz, om een formulier te ontwikkelen waarbij Europarlementariërs die een rapport over een wetsvoorstel schrijven, kunnen aangeven met welke lobbyisten zij contact hebben gehad.  Liever zou ik dit verplicht willen stellen, maar met zo´n formulier is er in ieder geval een klein stapje in de goede richting. Door de informatie hieruit te vergelijken met die van het register, waarin lobbyisten ook informatie moeten opnemen over de wetsvoorstellen waar zij over lobbyen, kun je snel achterhalen of het register actueel en compleet is, dan wel of de rapporteur van het EP eerlijk is over zijn/haar contacten met lobbyisten.’

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dennis de Jong: 06-51072894

Of Niels Jongerius: 06-12780454 of 0032-474532581

Contact Form

×