Another Europe is possible

Ondanks crisis weigeren Europarlementariërs af te zien van voordeeltjes

06/02/2013

Vanmiddag stemde het Europees Parlement voor handhaving van de vele vergoedingen en voordeeltjes voor Europarlementariërs. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: 'Europarlementariërs hadden vandaag een kans om te laten zien dat ze niet vervreemd zijn van de bevolking die door de crisis geconfronteerd wordt met toenemende armoede. In plaats van te snoeien in de talrijke toelages houden ze vast aan hun privileges. Dit is de slechtst mogelijke pr voor het parlement. Gelukkig neemt wel ieder jaar de steun voor mijn voorstellen toe. Ik ben vastbesloten de toelages op de agenda te houden, want het is schrijnend te zien in welke luxe de Europarlementariërs baden, terwijl bijvoorbeeld in Spanje 300.000 mensen hun huis zijn uitgezet en op straat moeten slapen.'

 

De SP-Europarlementariër had verschillende voorstellen gedaan om te snoeien in de vele potjes. De Jong: 'Iedere Europarlementariër krijgt bijvoorbeeld maandelijks 4300 euro algemene vergoedingen, zonder daar verantwoording over af te moeten leggen. Ik wil scherpe controle op de uitgaven en verplicht terugstorten van teveel ontvangen geld. Zelf stort ik daarvan jaarlijks zo'n 30.000 euro terug. Jaarlijks is hiermee een slordige €20 miljoen te bezuinigen.'

 

Naast voorstellen om de algemene vergoedingen scherper te controleren heeft de SP ook andere bezuinigingsvoorstellen gedaan. De Jong: 'Europarlementariërs willen hun eigen privé-chauffeurs en chauffeursdienst houden, terwijl ze net zo goed met het OV kunnen reizen of een taxi kunnen pakken. Dan komen ze ook nog eens onder de mensen. Ook krijgen Europarlementariërs voor iedere dag dat er vergaderd wordt zo'n 300 euro en daarnaast een afstandsvergoeding van 70 euro, dat is dubbel en kan geschrapt worden'.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Niels Jongerius: 0032-474532581 of 06-12780454

of Dennis de Jong: 06-51072894

Contact Form

×