Another Europe is possible

Europees Parlement wil loonkloof mannen en vrouwen dichten

06/03/2013

BRUSSEL - Onafhankelijk Europarlementariër Kartika Liotard wil af van typische 'mannen- en vrouwenberoepen'. Brussel moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven door meer EU-functies toe te kennen aan vrouwen. Dat zegt Liotard in een rapport over stereotyperingen van vrouwen, waarover aanstaande dinsdag in Straatsburg wordt gestemd door het Europees Parlement.

 

Met haar voorstellen wil Liotard ondermeer de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten. "Dat Nederlandse vrouwen die fulltime werken gemiddeld 20% minder verdienen dan mannelijke fulltimers is schokkend. En dat dit min of meer als ´normaal´ wordt beschouwd vind ik nog erger," aldus Liotard.

 

Het parlementslid waarschuwt dat vrouwen vooral op latere leeftijd in financiële problemen zullen komen door hun lagere arbeidsinkomen. "Vrouwen bouwen minder aanvullend pensioen op, zelfs als ze fulltime werken. Brussel bereid momenteel ook nog eens voorstellen voor om publieke pensioenen als de AOW te beperken. De werkende vrouw van nu dreigt door deze combinatie van factoren in financiële nood te komen als ze met pensioen gaat," aldus Liotard.

 

Om de lonen gelijk te trekken wil Liotard af van typische ´mannenberoepen´. Die betalen namelijk meer dan typische ´vrouwenberoepen´. "Elk beroep moet zonder problemen toegankelijk zijn voor zowel mannen als vrouwen," zegt het parlementslid. Ook zou de EU beursgenoteerde bedrijven volgens Liotard moeten verplichten om meer vrouwen in verantwoordelijke functies te plaatsen, een voorstel dat onlangs nog op verzet uit Duitsland, Engeland en Nederland stuitte.

---

Meer informatie:

- Kartika Liotard, Tel: 06 - 51298808

- Tim Feij, persvoorlichting: 0032 - 491227830

Contact Form

×