Another Europe is possible

Eurocommissaris Kallas laat Nederlandse chauffeurs in de kou staan

15/04/2014

Vanmorgen hebben Europarlementariërs van alle grote fracties onder leiding van SP-Europarlementariër Dennis de Jong een gesprek gehad met Eurocommissaris van transport Kallas. Daarbij heeft De Jong een eerste serie protestbrieven van Nederlandse, Belgische en Deense vrachtwagenchauffeurs overhandigd. Het gesprek volgt op het gisteren verschenen rapport van Eurocommissaris Kallas waarin de situatie in de transportsector wordt doorgelicht. De Jong: ‘Het rapport is beneden ieder peil. De Commissie vertrouwt erop dat de lonen in Europa naar elkaar toegroeien. Met andere woorden, de Nederlandse chauffeur moet maar genoegen nemen met de helft van zijn/haar salaris. Het rapport erkent de sociale problemen, maar ziet daarin geen beletsel om het binnenlands wegvervoer te liberaliseren. Kallas bevestigde dat de Commissie zelf nog geen liberaliseringsvoorstel doet, maar hij heeft een jaar lang ook geen enkele stap gezet om de wantoestanden in het wegvervoer aan te pakken.’

 

In het rapport worden alle bekende problemen in de transportsector herhaald, maar blijven oplossingen uit. De Jong: ‘Aan de ene kant erkent de Eurocommissaris dat er grote problemen zijn in de sector aan de andere kant zijn de problemen allemaal de schuld van de lidstaten en niet van de Europese Commissie. Het enige lichtpuntje is dat de Eurocommissaris vandaag heeft toegezegd ons breed tien punten plan volgende maand op de informele transportraad met de ministers van transport te bespreken. Daarmee zouden de ministers, zonder nieuwe wetgeving te hoeven voorstellen al snel betere afspraken kunnen maken over onder meer grensoverschrijdende controles en de aanpak van brievenbus bv’tjes.’

 

De protestbrieven, die nog steeds bij de SP-eurofractie binnenstromen, geven een inkijkje in de grote problemen waar de vrachtwagenchauffeurs mee te maken hebben. De Jong: ‘Kallas bleek niet erg onder de indruk van de brieven. Misschien verandert dat, als uit nog meer lidstaten brieven van chauffeurs komen. Daar werken we op dit ogenblik hard aan. Zo hoop ik ook op veel brieven van Poolse chauffeurs die de mensonterende toestanden in het wegvervoer ook zat zijn. De verhalen zijn schreiend: zo gaf een chauffeur aan dat hij over enkele weken op straat staat na 34 jaar te hebben gewerkt voor dezelfde baas. Hij wordt vervangen door goedkopere chauffeurs uit Oost-Europa.’ Een jaar geleden heeft de SP een enquête onder 3000 Nederlandse vrachtwagenchauffeurs gehouden waaruit een alarmerend beeld over de transportsector naar voren kwam. Dat rapport ‘de vrachtwagenchauffeur aan het woord’ is vorig jaar overhandigd aan Eurocommissaris Kallas, hij beloofde toen met maatregelen te komen.

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dennis de Jong: 06-51072894

Of Niels Jongerius: 06-12780454 of 0032-474532581

Contact Form

×