Another Europe is possible

EU moet sociale mensenrechten serieus nemen

27/02/2014

De EU moet eindelijk het Europese Sociaal Handvest van de Raad van Europa ratificeren. Die oproep staat in het mensenrechtenrapport dat het Europees Parlement vandaag heeft aangenomen. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ‘Ik ben blij dat het Europees Parlement mijn voorstellen heeft overgenomen. De Raad van Europa heeft steeds scherpere kritiek op de manier waarop de Europese Commissie als lid van de zogeheten Trojka de sociale rechten in zwakke eurolanden schendt. De Europese Commissie heeft maling aan die rechten die zowel de Raad van Europa als de Internationale Arbeids Organisatie hebben vastgelegd. Daarom maakt ze ook geen haast met de ondertekening en ratificatie van het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa. Hopelijk leidt de motie van het Europees Parlement ertoe dat de Commissie hier nu eindelijk eens werk van gaat maken.’

 

De Europese Commissie zegt via het Europees economisch bestuur meer aandacht te willen besteden aan sociale rechten. De SP is hier bepaald niet gerust op. De Jong: ‘Het is juist het Europees economisch bestuur dat de positie van de vakbeweging stelselmatig ondermijnt, doordat de Commissie lak heeft aan CAO-afspraken en stelselmatig uit is op het verslechteren van arbeidsvoorwaarden. Ze is geobsedeerd door ´wereldwijde concurrentiekracht´ en hoopt daar via lage lonen in de eurolanden in te voorzien. Dit is een heilloos beleid en door de Commissie bevoegdheden te geven op sociaal terrein, krijgen we alleen maar verdere afbraak van zowel de arbeidsvoorwaarden als van de sociale voorzieningen. Kijk maar naar wat er in zwakke eurolanden als Griekenland gebeurt, waar de armoede en werkloosheid gigantisch zijn toegenomen en de publieke voorzieningen, zoals onderwijs en zorg, zijn afgebroken.’

 

Toetreding van de Europese Unie tot het Europees Sociaal Handvest betekent dat de Raad van Europa in de toekomst het beleid van de Europese Commissie rechtstreeks kan toetsen. De Jong: ´Ik heb hier veel meer vertrouwen in, dan wanneer Brussel zelf het wiel gaat uitvinden. Het Handvest bevat heel veel goede sociale normen, en erkent bijvoorbeeld het recht om je bij een vakbond aan te sluiten, om landelijke CAOs overeen te komen en geeft burgers recht op goede huisvesting, zorg en onderwijs. Als de Commissie deze rechten eindelijk eens serieus moet gaan nemen, zijn we snel af van het huidige neoliberale beleid.’

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dennis de Jong: 06-51072894

Of Niels Jongerius: 06-12780454

Contact Form

×