Another Europe is possible

Declaration following the European Semester Conference 2017

02/02/2017

Κοινή Διακήρυξη Ευρωβουλευτών και Βουλευτών Κομμάτων της ΕΕΑ/ΒΠΑ για τη Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2017


Ευρωβουλευτές και βουλευτές των κομμάτων της Αριστεράς που συμμετέχουν στην ΕΕΑ/ΒΠΑ και έλαβαν μέρος στην Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού εξαμήνου 2017 εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή διακήρυξη. Η διακήρυξη καταδικάζει τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της οικονομικής διακυβέρνησης και της ΟΝΕ, και καλεί για ένα νέο σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών υπέρ του λαού και των εργαζομένων:


«Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να επιβληθεί μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα ιδιωτικοποιήσεων και απορρύθμισης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, απώλειας των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, και περικοπές στα εισοδήματα των πολιτών και στο κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες - ως εκ τούτου λιγότερο εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Η δημιουργία ενος πανευρωπαϊκού τραπεζικού ολιγοπωλίου  είναι μια από τις σημαντικότερες συνέπειες της Τραπεζικής Ένωσης που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα των «πολύ μεγάλων και πολύ διασυνδεδεμένων να καταρρεύσουν» ιδρυμάτων, αλλά μάλλον, το μεγεθύνει. Επιπλέον, η Ένωση Κεφαλαιαγορών θα προωθήσει το σκιώδες τραπεζικό σύστημα και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των δημόσιων υποδομών από τους ασφαλιστές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία μέσω τιτλοποίησης, αντί να ενισχύει τις τοπικές τράπεζες και τον δημόσιο έλεγχο.

Τα Panama Papers και οι LuxLeaks δεν είναι παρά ένα παράδειγμα για το πώς πλούσιοι ιδιώτες και πολυεθνικές εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει νομοθετική αδιαφάνεια για ξέπλυμα χρήματος, παράνομη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, σε φόρους που ανήκουν στην κοινωνία. Η συγκέντρωση του πλούτου οδηγεί επίσης μια εγκληματική οικονομία των ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Εμείς, οι υπογράφοντες, οι οποίοι συμμετείχαν στη διάσκεψη για το ευρωπαϊκό εξάμηνο και στην Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2017, καλούμε για:

• Ένα νέο σύνολο των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών υπέρ του λαού και των εργαζομένων, που θα αντικαταστήσει το ισχύον πλαίσιο, τη δομή και τις νεοφιλελεύθερες προτεραιότητες της ΕΕ, τα οποία κατοχυρώνονται στις Συνθήκες της ΕΕ, καθώς και το ευρωπαϊκό εξάμηνο και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο·

• Δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, οι οποίες θα επικεντρωθούν στην δημιουργία αξιοπρεπών και ασφαλών θέσεων εργασίας με δικαιώματα, την ίδια στιγμή θα αυξάνουν το βιοτικό επίπεδο και την κοινωνική προστασία των εργαζομένων, και κυρίως την ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων και την επέκταση του δικαιώματος στην απεργία·

• Ενεργητικές πολιτικές κατά της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας, οι οποίες δημιουργούνται από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας, και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους προς όφελος των λαων·

• Ρήξη με τις επιζήμιες για τους λαούς της Ευρώπης νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες συνέβαλαν στην άνοδο των ακροδεξιών και ξενοφοβικών δυνάμεων και οι οποίες απειλούν τη δημοκρατία και την ειρήνη·

• Κατάργηση του Δημοσιονομικού Συμφνώνου, της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και την αντικατάστασή τους με τις πολιτικές της κοινωνικής σύγκλισης, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της απασχόλησης·

• Δημιουργία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της οικονομίας των χωρών που έχουν πληγεί από την παρέμβαση της τρόικα·

• Το δημόσιο έλεγχο και την αποκέντρωση του τραπεζικού τομέα, σε αντίθεση με την εδραίωση  της τραπεζικής ένωσης και την άμεση διακοπή της διαδικασίας για ένωση κεφαλαιαγοράς· ενίσχυση των τοπικών τραπεζών υπό δημόσιο έλεγχο επίσης θα εξυπηρετήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

• Αυστηρή ρύθμιση και δημόσιο έλεγχο των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών συστημάτων·

• όπως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν και να προωθήσουν την δημιουργία ενός διακυβερνητικού σώματος για φορολογικά θέματα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών με επαρκείς πόρους και την εντολή να αναπτύξει μια σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη φορολογία και τη διεθνή συνεργασία στον τομέα αυτό, έναν οδικό χάρτη και ένα κοινό σχέδιο δράσης για να τεθεί ένα τέλος στους φορολογικούς παραδείσους.»

Τα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων:

Στέφανος Στεφάνου (ΑΚΕΛ, Κύπρος)

Σκεύη Κουκουμά (ΑΚΕΛ, Κύπρος)

Andrej Hunko (Die Linke, Γερμανία)

Miguel Tiago (ΚΚ Πορτογαλίας)

Αθανάσιος Αθανασίου (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

Γεράσιμος Μπαλαούρας (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

Νικόλαος Μανιός (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

Νεοκλής Συλικιώτης (ΑΚΕΛ, Κύπρος)

Marisa Matias (Μπλόκο της Αριστεράς, Πορτογαλία)

Miguel Viegas (ΚΚ Πορτογαλίας)

João Pimenta Lopes (ΚΚ Πορτογαλίας)

João Ferreira (ΚΚ Πορτογαλίας)

Fabio De Masi (Die Linke, Γερμανία)

Rina Ronja Kari (Folkebevægelsen mod ΕU, Δανία)

Patrick Le Hyaric (Front de Gauche, France)

Paloma López Bermejo (Πλουραλιστική Αριστερά, Ισπανία)

Xabier Benito Ziluaga (Podemos, Ισπανία)

Miguel Urbán Crespo (Podemos, Ισπανία)

Tania Gonzalez Peñas (Podemos, Ισπανία)

Matt Carthy (Sinn Fein, Ιρλανδία)

Lynn Boylan (Sinn Fein, Ιρλανδία)

Liadh Ni Riada (Sinn Fein, Ιρλανδία)

Δημήτριος Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

Κωνσταντίνος Χρυσόγονος (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

Κωνσταντίνα Κούνεβα (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

Στέλιος Κούλογλου (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα) 

Contact Form

×